Camping de Croft

Welkom op de website van Camping de Croft

Omgeving

Egmond bestaat eigenlijk uit drie dorpen: Egmond Binnen met de abdij, Egmond aan den Hoef met het kasteel en vissersdorp Egmond aan Zee met de vuurtoren.

De naam ‘Egmond’ neemt in de geschiedenis van de lage landen een belangrijke plaats in. Vanwege de invloedsrijkheid van dit adellijke geslacht wordt wel eens gezegd dat Egmond kan worden beschouwd als de bakermat van Holland.

Egmond Binnen ligt aan de rand van het uitgestrekte duingebied, middenin een weids landschap dat ooit door monniken is vormgegeven. Hier staat de oudste abdij van Nederland: de Sint Adelbertusabdij. alle graven van Holland die tussen de 10e en de 13e eeuw stierven zijn hier begraven. In het voorjaar bloeien hier kleurrijker fotogenieke bollenvelden.

De oude dorpskern van Egmond aan den Hoef heeft schilderachtige straatjes die dateren uit de 17e eeuw. Het Slot op den Hoef (ruIne) is openbaar toegankelijk. Van de ooit grootste burcht van Holland resteren slechts opgemetselde fundamenten. In de slotgracht staat een standbeeld van Lamoraal van Egmont, die tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog kasteelheer was en opdracht gaf tot de drooglegging van de Egmondermeer.

De inwoners van Egmond aan Zee woonden ingeklemd tussen duinen en zee. Ze voorzagen in hun levensonderhoud door visvangst, stroperij en schapenhouderij. Delen van de duinen werden gebruikt voor het telen van aardappelen en groenten. Door het eeuwenlang begrazen en belopen van de duinen ontwikkelde zich een typische begroeiing, de zeedorpenflora, met planten die elders niet of nauwelijks voorkomen. Toen de duinwaterwinning begon daalde het grondwaterpeil en stopte  de teelt van gewassen grotendeels. Het nu beschermde zeedorpenlandschap met zijn duinlandjes en groenteteelt is nog steeds te zien in de Noord duinen van Egmond aan Zee. Het Noordhollands Duinreservaat is met een oppervlakte van 5.300 hectare tevens één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land.

Camping de Croft bevindt zich op ‘de Bleek’, een gebied dat behoort tot de oude duinen waar mensen zich al eeuwenlang gevestigd hebben. Het land werd in gebruik genomen voor landbouw, bollenteelt, het weiden van vee en het bleken van linnen. Vandaar de naam ‘de Bleek’.

Dit alles heeft geleid tot het kenmerkende open ‘nollen’ landschap. Dit landschap is uniek in Nederland en nodigt uit tot wandelen, fietsen, paardrijden, hardlopen etc.

Ook aan cultuur is geen gebrek. In de nabije omgeving vindt u Alkmaar (Kaasstad), Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Bergen (kunstdorp). Voor meer informatie over activiteiten verwijzen wij u graag naar de digitale krant met alle info voor toeristen/bezoekers en inwoners van Egmond en omgeving.

Vorige Bericht

© 2024 Camping de Croft

Thema door Anders Norén